• Lerner Engineering herleidt klimaatimpact tot het minimum

   • Bij Lerner Engineering, specialist in projectsourcing van technisch personeel, kadert CO2-compensatie in de basisfilosofie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en maakt dan ook integraal deel uit van de bedrijfscultuur.   Sedert 2010 compenseert Lerner Engineering alle emissies van haar eigen vloot van bedrijfsvoertuigen, alsook voor het woon/werk verkeer van de zelfstandige medewerkers, de verwarming van het kantoor, de zakenreizen met het vliegtuig, de afval, enz. Op die manier wordt de gehele klimaatimpact van het bedrijf tot een minimum herleid.   Om dit te bereiken werkt de onderneming samen met CO2Logic om elk jaar opnieuw, duurzame projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.    
   • Compenseren voor de toekomstige generaties   Ondertussen aanvaardt zo goed als iedereen dat de aarde opwarmt. Experts hebben ons ondertussen ook gewaarschuwd voor de desastreuse gevolgen van dergelijke opwarming voor de komende generaties. De strijd voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die bij dienstenbedrijven voor een belangrijk deel uitgestoten wordt door wagens, wordt ondersteund door het Kyoto Protocol van 1997. Lerner Engineering reduceerde niet alleen de emissie van haar eigen vloot door zuinige en propere auto’s aan te kopen, maar besliste ook om deze emissie te compenseren. Door de gestage groei van Lerner Engineering, verhoogde eveneens de te compenseren emissies. Dit leidde tot een vermindering van onze uitstoot per FTE (full time equivalent).
   Jaar Gecompenseerde emissies
   2010 91 ton CO2 equivalent
   2011 130 ton CO2 equivalent
   2012 160 ton CO2 equivalent
   2013 148 ton CO2 equivalent
   2014 128 ton CO2 equivalent
   2015 124 ton CO2 equivalent
   2016 141 ton CO2 equivalent
   Totaal 922 ton CO2 equivalent

   Dankzij deze compensatie werd voor de emissies van 2010 het UN certified project in Tanzania ondersteund dat biogas productie mogelijk maakt op basis van afval. Co2logic Uganda stove 1 Co2logic Uganda stove 2

   • Voor 2013 besliste Lerner Engineering om een nieuw “Gold Standard” project in Oeganda te ondersteunen. Het redden van bomen door het reduceren van de ontbossing moet hier leiden tot het terugdringen van schadelijke luchtpollutie en bijgevolg tot een betere levenskwaliteit. Technologisch verbeterde en lokaal geproduceerde houtkacheltjes voor de voedselbereiding worden er geïntroduceerd.   In vergelijking met andere kookmethodes, verbruiken deze kacheltjes 40% minder hout en houtskool. Naast het compenseren van CO2 zal dit project bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit van Oegandese gezinnen, die besparingen kunnen realiseren op hout, een onmisbare grondstof in hun dagelijks leven. Maar deze houtkacheltjes stoten ook minder schadelijke stoffen uit, met minder ademhalingsproblemen tot gevolg. Meer info via deze link: http://www.co2logic.com/home.aspx/nl/KLIMAAT+PROJECTEN/In+Afrika/bossen+ontbossing+afrika+oeganda+CO2logic.html
   • <iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/2lE_1oNE98M?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
   • Duurzaamheid   Lerner Engineering is met succes de duurzame weg ingeslagen. Zo is de gemiddelde uitstoot van de auto’s momenteel nog slechts 104,93 gram CO2 per kilometer. Een resultaat dat zeker te danken is aan de keuze van de propere bedrijfswagens en het milieubewuste rijgedrag van de medewerkers.   Op die manier draagt Lerner Engineering haar steentje bij om zowel de doelstelling van het Kyoto protocol als van het 2020-plan van de Europese Unie te halen. Door te kiezen voor CO2 neutraliteit neemt Lerner Engineering haar verantwoordelijkheid voor de effectieve klimaat impact die ze veroorzaakt, in plaats van deze verantwoordelijkheid door te schuiven naar de maatschappij en/of de toekomstige generaties.   Het bedrijf is ook van plan eco-driving opleidingen te organiseren voor de medewerkers die veel kilometers moeten afleggen, de ander bestuurders van firma auto’s te sensibiliseren, en het verloop van het brandstofverbruik op te volgen.    
   • Groen bedrijfsbeleid De groene gedachte bij Lerner Engineering concretiseert zich niet alleen in de verlaging van de CO2-uitstoot van haar vloot en de compensatie daarvan. Duurzaamheid behoort wel degelijk tot de kern van haar ondernemingsbeleid en komt tot uiting in de dagelijkse werking.

   Leave a Reply

   You must be logged in to post a comment.

   Lerner Engineering BV ● de Tyraslaan 75, 1120 Brussel ● T +32 2 270 24 13 ● info@lernerengineering.be ● BTW BE0885460738 ● RPR Brussel
   Disclaimer