• CO2 neutraliteit

    

   Lerner Engineering hecht veel belang aan duurzaamheid  

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de uitgangspunten van Jo Lerner. Omdat Lerner Engineering zijn CO2 footprint wil reduceren, heeft het zich aangesloten bij de organisatie CO2 Logic dat de CO2 uitstoot berekent van de deelnemende bedrijven. Ook zo voor Lerner Engineering die per ton uitgestoten CO2 een bijdrage betaalt aan CO2 Logic. Hiermee financiert dit bedrijf duurzame compensatieprojecten in ontwikkelingslanden. Dit in samenwerking met lokale organisaties.

   Wat is CO2-compensatie?

   Het principe van de vrijwillige compensatie van de uitstoot van broeikasgassen omvat drie fasen:

   • Eerst voert een “vervuiler” (particulier, organisatie of onderneming) een audit uit van zijn uitstoot van broeikasgassen. Voor particulieren gebeurt dit meestal aan de hand van een schatting met een online calculator. Voor organisaties is een meer gedetailleerde audit nodig, bijvoorbeeld met de Bilan Carbone®-methode van het ADEME, het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer.
   • Op basis van deze eerste balans kan de calculator of de consultant in compensatiediensten al enkele tips aanreiken om de uitstoot in de toekomst te beperken. Deze verlaging van de uitstoot gaat vaak gepaard met een daling van de energiefactuur, aangezien fossiele brandstoffen een groot aandeel hebben in onze CO2-uitstoot.
   • Zodra de uitstoot is berekend, levert de klant een financiële bijdrage aan CO2-reducerende projecten, door een hoeveelheid CO2-kredieten te kopen die overeenstemt met zijn uitstoot van het vorige jaar.

   Op die manier compenseert de klant zijn uitstoot uit het verleden, wat met reducerende maatregelen niet meer mogelijk is. Dankzij deze CO2-kredieten is de ondersteuning van schone technologie in ontwikkelingslanden mogelijk (bijvoorbeeld windenergie in Afrika, benutten van biomassa-afval in India, enz.). Enerzijds heeft de vervuiler broeikasgassen uitgestoten, maar anderzijds heeft hij bijgedragen tot het tenietdoen of vermijden van een zelfde uitstootvolume. Hij heeft zijn uitstoot dus gecompenseerd. Waarom in ontwikkelingslanden? Het Kyoto-protocol splitst de landen op in twee groepen. Enerzijds de industrielanden (Japan, Rusland, Australië, EU, Verenigde Staten,…) die historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Anderzijds de ontwikkelings- en groeilanden (in Afrika, Zuid-Amerika, India, China,…) die niet historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, maar die de komende jaren steeds meer CO2 zullen uitstoten. De CO2-uitstoot is een wereldwijd probleem en de plaats waar CO2 wordt uitgestoten, hier of in Afrika, heeft geen invloed op het klimaat. We moeten dus de uitstoot zowel hier als ginder verminderen. In tegenstelling tot de ontwikkelings- en groeilanden moeten wij hier, in de industrielanden, reeds CO2-verplichtingen naleven, en worden de ondernemingen in onze landen vandaag aangezet om hun energie-efficiëntie te verbeteren of meer hernieuwbare energie te gebruiken. Wij moeten de (groei- en) ontwikkelingslanden dus ook aansporen om snel over te stappen naar duurzame technologieën (met een lage CO2-afdruk), want anders zullen onze CO2-verlagingen hier niet volstaan als deze sterk groeiende landen een steeds grotere uitstoot hebben, wat een negatieve impact zal hebben op ons klimaat. Voor meer informatie: www.unfccc.int Waarom niet hier? Zie vorig antwoord. Omdat er hier reeds verplichtingen zijn. Elke vrijwillige inspanning die niet wordt afgetrokken van de uitstoot op nationaal niveau (en dus niet wordt toegekend aan uw entiteit), zal dus worden toegewezen aan de entiteiten die verplichtingen hebben (de Gewesten en de federale overheid in België). Er zijn geen koolstof/CO2-compensatiekredieten (voor vrijwillig gebruik) uit België, aangezien elke bijkomende vermindering reeds wordt gevaloriseerd door de overheden, en het toekennen van bijkomende kredieten ertoe zou leiden dat dezelfde daling twee keer wordt verrekend. Enkel de invoering van het mechanisme van gezamenlijke uitvoering (Joint Implementation) had deze eventuele dubbele telling van verminderingen kunnen voorkomen, maar in België heeft de overheid dit mechanisme niet toegepast. Waarom is CO2-compensatie belangrijk? CO2-compensatie is belangrijk omdat zij ervoor zorgt dat:

   • iedereen zich bewust wordt van zijn impact op het klimaat;
   • iedereen op een verschillende manier, volgens zijn middelen en zonder enige verplichting zijn steentje bijdraagt (verplaatsingen met de auto, verwarming in huis, reizen met het vliegtuig,…);
   • er meer wordt gedaan dan de eerste twee stappen, de berekening en de CO2-vermindering. Dankzij de CO2-compensatie zou men eventueel de CO2-neutraliteit kunnen bekomen.

   Waarom voor CO2logic kiezen? Wie is CO2logic? CO2logic is een organisatie die zich toelegt op het berekenen, het verminderen en het compenseren van de CO2-uitstoot. Ze heeft 8 toegewijde en gepassioneerde medewerkers in dienst. Deze passie en nauwgezetheid werden bekroond met talrijke prijzen: BNP Paribas – Young Entrepreneurs Award 2007, Finalist van de Energy & Environment Awards 2008, Finalist van de Best Innovator Award 2009, georganiseerd door de Solvay Business School en AT Kearney, European Business Award 2010, BTC “Be Sustainable Award 2011” etc. CO2logic is sinds 2006 de pionier van de CO2-compensatie in België. Het werd door een onafhankelijke studie van InterEnvironnementWallonie/ULB uitgeroepen tot meest aanbevolen Belgisch bedrijf op het vlak van CO2-compensatie. CO2logic is ook het enige compensatiebedrijf dat is gecertificeerd door het Forum Ethibel. Uit overtuiging en om consequent te zijn, maakt het team van CO2logic afwisselend gebruik van vouwfietsen en het openbaar vervoer om zich naar de klanten te begeven. Is het geen manier om zijn geweten te sussen? Als u toch het vliegtuig moet nemen, is het beter om uw uitstoot te compenseren dan niets te doen. Uw bijdrage dient om tonnen CO2 te verminderen in ontwikkelingslanden, wat overeenkomt met uw uitstoot tijdens de vlucht. Deze dalingen in deze ontwikkelingslanden zouden zonder uw bijdrage niet mogelijk zijn. Wie garandeert u dat de uitgekozen projecten zullen slagen? Wij stellen enkel succesvolle projecten voor die worden gecertificeerd door Gold Standard en/of de Verenigde Naties (UNFCCC). Door deze duurzame projecten te steunen, kunnen er nieuwe worden opgezet. Waarom steunen jullie enkel projecten die worden gecertificeerd door de Verenigde Naties (UNFCCC) en/of Gold Standard? Deze internationale normen worden wereldwijd erkend en bieden de grootste garantie dat de CO2-compensaties van hoge kwaliteit zijn. Voor meer informatie: www.cdmgoldstandard.org en www.unfccc.int Welke projecten krijgen steun? De projecten die CO2logic steunt, zijn projecten ter vermindering van de CO2-uitstoot die worden gecertificeerd door de Verenigde Naties (UNFCCC) en/of Gold Standard. Deze projecten zijn niet enkel bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen (klimaat), maar houden ook sociaal-economische voordelen in voor de lokale bevolking.

   Lerner Engineering BV ● de Tyraslaan 75, 1120 Brussel ● T +32 2 270 24 13 ● info@lernerengineering.be ● BTW BE0885460738 ● RPR Brussel
   Disclaimer