• Visie

   Wat is onze visie?

   Lerner Engineering gaat uit van een lange termijn visie. Onze doelstelling is het realiseren van langdurende partnerships met onze klanten. Hierdoor leren we hun activiteiten en visie beter kennen waardoor we ook veel beter en sneller de juiste medewerkers kunnen aanbieden.

   Kwaliteit staat voorop. Lerner Engineering opteert niet voor volume maar wel voor een beperkt aantal opdrachten zodat elke opdracht met de nodige kwaliteitszorg kan gerealiseerd worden.

   We voeren een open communicatie met elke medewerker. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en professionalisme zodat we zijn/haar doel van persoonlijke verwezenlijking kunnen realiseren.

   Aandachtig luisteren naar onze klanten en kandidaten staat centraal zodat we aan beide het juiste advies kunnen geven.

   Duurzaamheid is bij ons geen holle slogan maar wel een dagelijkse realiteit. We passen maatschappelijk verantwoord ondernemen toe waarbij respect voor mensen, het leefmilieu en sociale verantwoordelijkheden centraal staan. Vaak hebben de projecten waaraan Lerner Engineering meewerkt een grote maatschappelijke relevantie.

   Lerner Engineering BV ● de Tyraslaan 75, 1120 Brussel ● T +32 2 270 24 13 ● info@lernerengineering.be ● BTW BE0885460738 ● RPR Brussel
   Disclaimer